Privacyverklaring

Uw privacy is voor Opticon Medical BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie van u die bekend is bij ons.

Als u hierover vragen heeft, of u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Opticon Medical BV , gevestigd aan de Kobaltstraat 5b, 1411 AM Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is bereikbaar via onderstaande contactgegevens: Contactgegevens Opticon Medical BV Kobaltstraat 5b 1411 AM Naarden Tel. + (0)35 6953991 info@opticonbnl.com KvK 32096579

Doel verwerking persoonsgegevens

Opticon Medical BV verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om onze dienst uit te voeren. Opticon Medical BV maakt van de verzamelde gegevens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Alle persoonsgegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan of omdat verwerking noodzakelijk is om met u in contact te komen. Opticon Benelux Naarden B.V. verwerkt deze bij het invullen van het contactformulier. Wij vragen van u de minimaal benodigde persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Dit zijn: - e-mailadres - naam - telefoonnummer

Delen van persoonsgegevens met derden

Opticon Medical BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: - per post - per e-mail - via social media - per telefoon U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke nieuwsuiting staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Deze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoeveel en op welke manier bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IPadressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten: - uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen - inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben - het laten corrigeren van fouten - het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens - intrekken van toestemming - bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

ADRES

Opticon Medical B.V.

Kobaltstraat 5 b
1411 AM Naarden
Nederland

CONTACT

E: info@opticon-medical.com
T: +31 - (0)35 69 53 991

Kvk. 24347645
BTW-nr. NL-811789184B01

LOCATIE

opticon_map_2.png